Skip to main content

RWE realiseert windturbines op zeedijk |

• Wereldprimeur: windturbines op waterkerende zeedijk
• Project biedt kansen om extra functie toe te voegen aan dijken
• Speciale klimkraan helpt om windturbines op te bouwen vanwege beperkte ruimte

 

Roger Miesen, Country chair RWE Nederland: “We zijn trots dat we Windpark Oostpolderdijk realiseren en de eerste ter wereld zijn die windturbines op een zeedijk bouwen. RWE zet op deze nieuwe innovaties in om mogelijkheden voor groene stroom productie verder te verbreden en uit te breiden. Door kennis, innovatie en doorzettingsvermogen te combineren, hebben we een functie toegevoegd aan een waterkerende zeedijk in Eemshaven. De ervaring die we met dit toonaangevende project opdoen, zal verdere mogelijkheden creëren om ook op andere locaties windparken op dijken te realiseren. Veiligheid en kwaliteit van de dijk staan uiteraard voorop."

RWE realiseert het unieke Windpark Oostpolderdijk in de provincie Groningen. Op een waterkerende zeedijk van Waterschap Noorderzijlvest in Eemshaven worden drie windturbines geplaatst. Het is de eerste keer in de wereld dat een dergelijk project wordt gerealiseerd. Vanwege beperkte ruimte op de dijklocatie wordt een zogenoemde klimkraan ingezet om de bovenste turbine-elementen te plaatsen.

 

Eisse Luitjens loco dijkgraaf van Waterschap Noorderzijlvest: “Als waterschap vinden we het belangrijk om de energietransitie mogelijk te maken en te verkennen hoe we onze ruimte, in dit geval dijken, hiervoor in kunnen zetten. Bij een dijk staat de veiligheid en het voorkomen van
overstromingen voorop. Hoe een windturbine de dijk kan versterken in plaats van verzwakken is de afgelopen jaren uitvoerig onderzocht. Met het ontwerp en de bouw van deze windturbines tonen we aan dat het veilig kan. Daarom zijn wij bijzonder trots op deze samenwerking en de
realisatie van deze drie windturbines op onze zeedijk.”

 

RWE vordert met het dijkproject. Op dit moment zijn de funderingen en onderste turbineelementen van de drie windturbines al gebouwd. Eén windturbine is volledig afgebouwd en inmiddels is de klimkraan begonnen met de verdere opbouw van de tweede windturbine. Windpark Oostpolderdijk, met een totaal opgesteld vermogen van 7,5 MW, is naar verwachting eind 2021 operationeel.

 

OPD klimkraan klein