Skip to main content

Persbericht - Subsidie toegekend voor windparken RWE |

Subsidies (SDE+) voor windparken Oostpolder, Westereems III en Oostpolderdijk
Met de toekenning van de SDE+ gaat innogy drie nieuwe windparken bouwen in en rond de Eemshaven. In totaal is de capaciteit van deze parken circa 50 MW, goed voor een duurzame energieproductie van 200GWh per jaar. De groene stroom die de nieuwe parken gaan opwekken staat gelijk aan het jaarlijks elektriciteitsverbruik van zo’n 67.000 huishoudens. De windparken worden, onder voorbehoud van de uitspraak van de Raad van State, in 2019 en 2020 gebouwd.

 

Windpark Oostpolder
Windpark Oostpolder is op initiatief van landeigenaren gestart. Hierbij is innogy van begin af aan in overleg gegaan met de directe omgeving. Zo is 10% van het park toegezegd aan de omgeving van Oudeschip en is een klankbordgroep opgericht om de omgeving te betrekken bij de invulling van ontwikkeling van het windpark. 

 

Windpark Westereems III
Er staan nu twee turbines op de hoek van de Eemshaven. Deze worden verwijderd om plaats te maken voor een helikopterhaven. Innogy mag ter compensatie twee nieuwe turbines realiseren op een andere plek in de Eemshaven. Deze nieuwe windturbines leveren straks aanzienlijk meer elektriciteit op dan de oude twee turbines.

 

Windpark Oostpolderdijk
Windpark Oostpolderdijk is een innovatief project omdat dit het eerste windpark is in een primaire zeedijk ter wereld. innogy heeft veel geïnvesteerd in onderzoek naar het plaatsen van windturbines in primaire keringen. Jan Boorsma, directeur van innogy Windpower: ‘We zijn trots dat de realisatie van dit windpark dankzij de SDE+ beschikking weer een belangrijke stap dichterbij is gekomen. innogy pleit al langer voor de ontwikkeling van duurzame energie op rijksgronden. Recent werd in het voortgangsrapport over het Energieakkoord ook aangehaald dat de overheid hierop wil inzetten. Wij kijken ernaar uit om samen met het rijk invulling te geven aan deze ambitie.’

 

Realisatie plannen in 2019 en 2020
Nu de SDE+ subsidies voor de parken zijn toegekend, is de volgende fase van ontwikkeling van start gegaan. innogy verwacht dat de drie projecten in 2019 en 2020 kunnen worden gebouwd. 

 

 

Ommelanderdiek

Ommelanderdiek