Skip to main content

Persbericht - Reactie innogy op klimaatakkoord |

Het is goed dat er na ruim een jaar onderhandelen door alle relevante partijen een Klimaatakkoord ligt met concrete afspraken. Hiermee neemt Nederland zijn verantwoordelijkheid bij het beperken van klimaatverandering. Na deze periode van onderhandelen en overleg breekt de tijd aan om invulling te geven aan de afspraken. innogy zet zich graag in om deze versnelling te realiseren. 

Duurzame energie als standaard
Om het akkoord te laten slagen, moet duurzame energie de standaard worden voor alle bedrijven en huishoudens in Nederland.  Met onze expertise op het gebied van het ontwikkelen en beheren van windparken op zee en op land en de ontwikkeling van zonneparken willen we invulling geven aan de ambitie om het Nederlandse energieaanbod verder te verduurzamen. Hierbij gaan we graag de samenwerking aan met overheden, bedrijven en mensen in de omgeving om gezamenlijk de opgave waar we voor staan tot een succes te brengen.  

Land van water, wind, molens en innovatie
We zien ook ruimte en kansen om verder te versnellen op het gebied van de ontwikkeling van duurzame energie. Wat innogy betreft kan de ambitie voor de ontwikkeling van windparken op zee worden verhoogd naar 16GW in 2030. We gaan daarover graag in gesprek met alle bedrijven, overheid en andere gebruikers van de Noordzee. Innovatie in de sector en verbinding met de omgeving zijn voor ons de sleutel tot succes.

Nederland heeft al eeuwenlang zijn sporen verdiend als voorloper en de expert in water- en windoplossingen. Laten we deze rol gebruiken om met innovaties de invulling van het klimaatakkoord tot een succes te maken.