Skip to main content

In de praktijk

Voor windpark Oostpolderdijk is de fundatie voor de drie windturbines inmiddels aangebracht.
In onderstaande timelapse is het tot stand komen hiervan in beeld gebracht.

 

film fundatie Oostpolderdijk RWE Renewables