Skip to main content

Energierijke dijken

Voor wie interessant?

Bouwen van windturbines op primaire keringen biedt unieke kansen. Met name voor waterschappen en andere waterkeringbeheerders, energie brancheorganisaties, bevoegde gezagen, planbureaus en natuur- en milieu-organisaties kan RWE Renewables een goede gesprekspartner zijn op basis van expertise en kennis en ervaring met het ontwikkelen van windparken, zelfs op minder voor de hand liggende locaties.

 

 

Eemshaven fundatie