Skip to main content

Unieke kansen

Omgaan met risico's vereist maatwerk

RWE Renewables heeft hoge verwachtingen van windturbines op de waterkeringen. Omdat er nog weinig ervaringen mee zijn, is dit een innovatief concept. En aan iedere innovatieve ontwikkeling gaat een periode van zorgvuldig onderzoek vooraf. Zowel achter het bureau als in het veld. Sinds 2011 werkt RWE Renewables samen met partijen zoals Arcadis en ABT en doet daarbij uitgebreid onderzoek naar mogelijkheden om windturbines op een primaire zeekering te plaatsen. Hierbij is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterveiligheid niet in het geding komt.

Maatwerk
Iedere locatie en iedere waterkering is uniek. De rode draad in de aanpak van RWE Renewables is om veilige oplossingen te creëren met oog voor onze omgeving.

De aanvoer en de bouw van de windturbine betekent maatwerk in het geval van waterkeringen. En het vraagt om innovaties en gedegen onderzoek. Het mogelijk maken van bouwen op locaties met zeer beperkte ruimte, biedt echter ook kansen. Niet alleen waterkeringen, ook andere locaties worden zo bereikbaar voor de ontwikkeling van windturbines. Zo wordt een restrictie in ruimte juist weer een kans voor windenergie.

(terug naar vorige pagina)