Skip to main content

Unieke kansen

Bouwen met beperkte ruimte

Bij de bouw van een windturbine wordt gebruik gemaakt van een kraanopstelplaats. Vanaf deze opstelplaats wordt de windturbine opgebouwd door de diverse onderdelen van de windturbine omhoog te hijsen met een kraan. Ook gedurende de exploitatie, bijvoorbeeld bij groot onderhoud, kan het zijn dat een kraan nodig is.

Vanwege de beperkt beschikbare ruimte voor de opbouw, zijn veel waterkeringen minder geschikt voor een traditionele kraanopstelplaats. Het is dan ook de kunst om met zo beperkt mogelijk aanpassingen aan de dijk, tot constructie en groot onderhoud van de windturbine te kunnen komen. Ook de aanvoer van de materialen moet hierin zijn meegenomen.
De onderdelen zullen voor zover mogelijk op het laatste moment aangevoerd en direct geassembleerd worden (‘just in time’).

Bij het voorbeeldproject windpark Oostpolderdijk hebben we er daarom voor gekozen om gebruik te maken van de klimkraan. De klimkraan maakt het mogelijk om op een relatief smalle dijk toch windturbines te kunnen realiseren. Een kleine kraan wordt ingezet om de eerste elementen van de windturbine te installeren. De klimkraan wordt vervolgens bevestigd aan deze eerste ringen. Met hulp van de klimkraan kan de windturbine verder worden opgebouwd.

 

Beperkte bouwruimte op dijk

(terug naar vorige pagina)