Skip to main content

Unieke kansen

Betere betaalbaarheid waterkeringen

De combinatie van windturbines en keringen kent een mooi voordeel voor de samenleving. Windturbines kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid van de waterkeringen doordat grondvergoedingen naar de beheerders gaan. Met als resultaat minder zware lasten voor de samenleving. Daarnaast zijn de effecten op omwonenden minimaal vanwege de veelal grote afstand tot de bewoonde wereld.

 


 

Luchtfoto Oostpolderdijk

Ommelanderdiek

Luchtfoto Ommelanderdiek