Skip to main content

Energierijke dijken

Unieke kansen

Nederland is dichtbevolkt. Het bouwen van een windpark vraagt een zekere afstand tot de omgeving en er kan om die reden niet overal gebouwd worden. Rondom dijken wonen relatief weinig mensen en daardoor betreft het veelal een meer open en ruimtelijk gebied. Groot voordeel van een open gebied is dat de wind er meer vrij spel heeft en het rondom dijken veel en hard kan waaien waarbij de windcondities bijna vergelijkbaar zijn met windparken op zee. Kortom; een mooi vertrekpunt voor het kunnen realiseren van een hoge energieopbrengst en dus de ideale omstandigheden voor het ontwikkelen van een windpark.

 

Dijk

3500 km aan primaire waterkeringen

Nederland beschikt over zo’n 3500 kilometer aan primaire waterkeringen. En dat is goed nieuws. Dankzij dit nieuwe innovatieve concept dat nu wordt ingezet bij windpark Oostpolderdijk, wordt het mogelijk om op grotere schaal op dijklocaties windparken te ontwikkelen. Als we 10% van onze primaire keringen zouden inzetten voor de productie van windenergie, dan kunnen we maximaal bijdragen aan beoogde klimaat – en energiedoelstellingen. Een unieke kans voor onder meer Waterschappen waarbij het de mogelijkheid biedt om zo fors bij te dragen aan de eigen en landelijke, duurzame energie doelstellingen!

Kansen en Risico's