Skip to main content

Energierijke dijken

Locatie en opstelling

De windturbines van windpark Oostpolderdijk worden geplaatst op een zeedijk in de gemeente Hogeland, ten zuidoosten van de Eemshaven, nabij gemaal Spijkster pompen en waar ook Gasunie en het Datacenter van Google zich bevinden.

Luchtfoto Oostpolderdijk

Windaanbod
Voor de locatie- en positiekeuze van een windturbine is het belangrijkste uitgangspunt het windaanbod. Aan de kust waait het het hardst en naarmate je meer landinwaarts gaat, neemt het windaanbod af. Bovendien geldt dat op grotere hoogte de windsnelheid toeneemt. Door aan de kust voor een hogere mast te kiezen, kan meer wind worden gevangen en meer productie worden gerealiseerd.