Skip to main content

Energierijke dijken

Speciale aandacht voor waterveiligheid

 

Het ontwikkelen van een windturbine op een waterkering vraagt een heel andere voorbereiding dan een windturbine op landbouwgrond. De turbine zorgt voor een statische en dynamische belasting op de ondergrond en dit kan een risico vormen voor de waterkerende functie van de kering.

 

Door in het ontwerp zoveel mogelijk gebruik te maken van de eigenschappen van het dijklichaam, kan de windturbine zelfs bijdragen aan de waterveiligheid. Het borgen én zo mogelijk vergroten van de waterveiligheid staat daarbij voorop.

Dijk

Dankzij een innovatieve aanpak waarbij bijvoorbeeld een nieuwe toepassing van de Cutter Soilmix-techniek is geïntroduceerd, kan de waterveiligheid worden geborgd.

Eissens_WP Oostpolderdijk