Skip to main content

Dijkentoets

RWE Renewables heeft onderzoek laten uitvoeren naar de geschiktheid van primaire keringen voor de realisatie van windparken. Daarbij is op twee manieren gekeken:

 

1.Vanuit de technische staat van de dijken is een analyse gemaakt van alle primaire dijkvakken van Nederland. In deze analyse zijn al deze dijkvlakken getoetst op:

 

 • de gevolgen bij een doorbraak;
 • robuustheid
  - heeft de kering ruime marges ten aanzien van waterveiligheid, of is de kering juist afgekeurd en moet deze versterkt worden.
  Dit laatste kan ook een kans zijn omdat werk gecombineerd kan worden, zoals bij Oostpolderdijk gebeurt;
 • ondergrondrisico’s
  - wat is de draagkracht of de zettingsgevoeligheid van de kering, is er aanwezigheid van veenlagen en wat is het risico op zettingsvloeiing?

 

2. Vanuit (ruimtelijke) belemmeringen voor windenergie is onderzocht welke dijkvakken zich het best lenen voor de combinatie met windenergie. De belangrijkste belemmeringen die zijn meegenomen zijn:

 

 • afstand tot gevoelige objecten zoals woningen;
 • afstand tot windparken en solitaire windturbines;
 • aanwezigheid van laagvliegroutes en luchthavens;
 • afstand tot infrastructuur zoals hoogspanningsverbindingen, buisleidingen, spoor-, vaar- en snelwegen;
 • aanwezigheid van Natura 2000 en Nederlands Natuur Netwerk gebieden.

Door beide analyses te combineren is een top tien samengesteld van dijkvakken die veelbelovend zijn.
Als u wilt weten of uw primaire kering daar bij zit, komen we graag met u in gesprek.

 

afbeelding dijk ommelanderdiek
(Foto: Ommerlanderdiek)