Skip to main content

Energierijke dijken

Windpark Oostpolderdijk

Aan de rand van de provincie Groningen, bij de Eemshaven ligt windpark Oostpolderdijk. Als eerste initiatiefnemer in Nederland ontwikkelt RWE Renewables hier een windpark dat gebouwd wordt op een primaire zeedijk en dus is waterveiligheid van het grootste belang. Een technisch hoogstandje dat nog niet eerder in Nederland is uitgevoerd!

Overzicht Oostpolderdijk
(Foto: Ommerlanderdiek)

 

Onderdeel van dijkversterking Eemshaven/Delfzijl
Het voorbeeldproject windpark Oostpolderdijk maakt deel uit van de dijkversterking van Eemshaven tot Delfzijl.  Een forse operatie waarbij 11,7 km zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl verbeterd wordt. Samen met een team van experts, specialisten, waterschap, gemeente en een groot aantal partners treft RWE Renewables parallel aan deze dijkversterking, alle voorbereidingen voor dit unieke project, waarbij ‘het veilig bouwen van windturbines in een primaire zeedijk’ centraal staat.

 

Volop potentie
Nederland beschikt over ongeveer 3.500 kilometer aan primaire waterkering. Dit biedt veel potentie als we het 'bouwen op dijkenconcept' op grotere schaal toepassen. Als Nederland 10% van haar primaire keringen zou inzetten voor de productie van windenergie, zouden we een geweldige bijdrage kunnen leveren aan nationale klimaat- en regionale energiedoelstellingen. Waterschappen kunnen op deze manier zo fors bijdragen aan de eigen én landelijke, duurzame energiedoelstellingen!Wereldprimeur 
In de loop van 2020 wordt het unieke windpark Oostpolderdijk in bedrijf genomen. Hierbij leveren 3 windturbines met een capaciteit van 7,5MW hoog boven de dijk groene energie met een jaarlijkse verwachte productie van 22.500MWh. Op jaarbasis is dit voldoende om zo’n 6.500 huishoudens van groene energie te voorzien. 
Een uniek staaltje techniek!