Skip to main content

In de praktijk

Eerste klimkraan ter wereld

De Climbing Crane van Lagerwey is ’s werelds eerste zelfstandig klimmende kraan voor de bouw van windturbines.
De kraan is bedacht en ontwikkeld door Lagerwey om steeds hogere windturbines te kunnen bouwen op uitdagende
locaties. De geringe omvang, het eenvoudige transport en de snelle opbouwtijd van de kraan leveren vele voordelen op
voor de bouw van windturbines.  

Klimkraan

 

Eenvoudig transportDoor de geringe omvang en het relatief lage gewicht van de Climbing Crane vervoert Lagerwey deze op drie trailers die zonder speciale begeleiding over de weg kunnen rijden. Ook kan de kraan in slechts drie containers worden verscheept. Op de bouwlocatie hoeven de wegen niet te worden verzwaard voor het transport van de Climbing Crane. Er kan worden volstaan met de reguliere eisen voor transport van windturbine componenten.

 

Kleine kraanopstelplaats
De klimkraan heeft voordelen ten opzichte van een traditionele kraan. Voor een traditionele kraan is veel ruimte nodig om de giek te kunnen opbouwen en plaatsen. Op een kering is hier normaliter nauwelijks tot geen plek voor. In de situatie van de Oostpolderdijk deed zich bovendien de situatie voor dat gelijktijdig met de bouw van het windpark, ook de dijk in zijn geheel versterkt werd. Het is daarbij ondenkbaar dat grote delen van de kering (en daarmee de transportroutes) afgesloten zouden worden voor verkeer vanwege de opbouw en plaatsing van een giek over een lengte van meer dan 100 meter.

Een ander voordeel is dat de Climbing Crane in veel gevallen een kleinere kraanopstelplaats nodig heeft. Hierdoor worden op de bouwsite vele kostbare vierkante meters bespaard. In het geval van de Oostpolderdijk, met aan de ene zijde een afwateringskanaal, en andere zijde de Waddenzee, cruciaal om realisatie mogelijk te maken. Daarnaast hoeft de kraanopstelplaats niet te worden onderheid. De Climbing Crane maakt daardoor locaties bereikbaar waar grote reguliere kranen niet kunnen opereren of waar de kosten voor de inzet van reguliere kranen te hoog zijn.

 

Snelle opbouwtijd
De op- en afbouw van de Climbing Crane is eenvoudig en neemt relatief weinig tijd in beslag. Binnen een dag is de kraan operationeel en kunnen de hijswerkzaamheden starten. Door de korte op- en afbouwtijd én vanwege het transport op gewone vrachtwagens kan de kraan eenvoudig en snel op de bouwlocatie getransporteerd worden.

 

Veiliger hijsen
De connectie van de Climbing Crane met de toren vermindert de kans op instabiliteit van de kraan bij hijswerkzaamheden. Dit maakt het werken met de Climbing Crane veiliger. Ook kan er worden gehesen bij hogere windsnelheden. Afhankelijk van het te hijsen gewicht en afmetingen tot windsnelheden van 15 m/s.

 

Modulaire stalen toren
De Climbing Crane ‘klimt’ op connectiepunten die gemonteerd zijn op het Modulaire Stalen Toren (MST) concept van Lagerwey.
Een Climbing Crane geschikt voor zwaardere turbines, tubulair en beton torens is in ontwikkeling.

 

Besparing op kosten 
Groot voordeel voor inzet van de klimkraan is de besparing in kosten. Met name op kraankosten en kosten voor de kraanopstelplaats kan aanzienlijk worden bespaard.