Skip to main content

In de praktijk

Nabij de Eemshaven realiseert RWE Renewables het eerste windpark op een primaire zeedijk. Met dit project heeft RWE Renewables willen onderzoeken wat de haalbaarheid is van windturbines op primaire keringen. Onder Energierijke Dijken leest u meer over de mogelijkheden van een verdere uitrol van dit concept.

Een van de leerpunten uit het voorbeeldproject windpark Oostpolderdijk is dat iedere kering een andere opbouw en eigenschappen kent. Hierdoor is het lastig om één uniform ontwerp te maken dat op iedere locatie is toe te passen. Iedere locatie is maatwerk, zeker wanneer het ontwerp opgesteld wordt vanuit het principe dat negatieve effecten op de waterveiligheid zoveel mogelijk voorkomen moeten worden en liever niet (enkel) gemitigeerd. Op de Oostpolderdijk is bijvoorbeeld gekozen voor toepassing van een grondverbetering door middel van het aanbrengen van CSM panelen. Hierop is een fundatie op staal gerealiseerd. Deze fundatie is een stuk groter qua oppervlakte dan een ‘traditioneel’ fundatieblok. Het blok is niet constructief verbonden met de CSM panelen.

 

Omgaan met beperkte ruimte
De Oostpolderdijk ligt ingeklemd tussen de Waddenzee aan oostzijde en een afwateringskanaal aan de westzijde. Hierdoor is het niet mogelijk om met een kraan, opgesteld naast de kering, de windturbines op te bouwen. Deze omstandigheden hebben er mede toe geleid dat RWE Renewables de keuze heeft gemaakt voor Lagerwey turbines. Een klimkraan zorgt voor de realisatie van het grootste deel van de windturbines. Hierdoor is voor de opbouw veel minder ruimte bij de windturbine nodig.