Skip to main content

In de praktijk

Cutter Soil Mix techniek (CSM)

Het ontwikkelen van windturbines op een primaire zeekering vraagt om een andere aanpak, ontwikkeling en bouw dan wanneer de bouw plaatsvindt op bijvoorbeeld landbouwgrond. De statische en dynamische belasting van de turbine in de ondergrond kan immers een risico vormen voor de waterkerende functie van de zeekering. Iets wat ten alle tijden voorkomen moet worden.

 

Innovatieve techniek
Vanuit het oogpunt van waterveiligheid is gezocht naar andere innovatieve technieken dan die tot dan toe gangbaar waren. Na veelvuldig onderzoek en diverse rekenmodellen is uiteindelijk gekozen voor het toepassen van de Cutter Soil Mix techniek; een techniek waarmee de waterveiligheid geborgd wordt.

afbeelding cms film

Bekijk hier de film hoe de CSM-techniek is ingezet bij windpark Oostpolderdijk.

 

Aandacht voor CSM-techniek door GWW
Het magazine van GWW/Bodembouw heeft hier recentelijk ook een artikel aan gewijd.

 

afbeelding artikel bodembouw csm rwe renewables