Skip to main content

Energierijke dijken

Aan de rand van de provincie Groningen, nabij de Eemshaven op de Oostpolderdijk, realiseert RWE Renewables als eerste initiatiefnemer een windpark op een primaire zeedijk. Een technisch hoogstandje want het bouwen van drie windturbines in een primaire zeedijk is in de wereld nog niet eerder gedaan. We zijn zeer verheugd dit voor het eerst in Nederland te kunnen ontwikkelen in nauwe samenwerking met het Waterschap Noorderzijlvest.

 

Het ontwikkelen van een windpark op een zeedijk betekent dat zorgvuldig moet worden omgegaan met de uiterst beperkte ruimte en dat de waterveiligheid van de dijk geen moment uit het oog mag worden verloren. Dat vraagt om het ontwikkelen en toepassen van nieuwe innovaties en hoogstaande techniek.

 

Met recht zijn we trots dat we met realisatie van het windpark Oostpolderdijk kunnen spreken van een heuse wereldprimeur.

 

Voorbeeldproject
Het toekomstige windpark geldt als voorbeeldproject voor het bouwen op een primaire zeekering. Het windpark wordt gevormd door 3 windturbines met een totale capaciteit van 7,5MW. Jaarlijks kan met het windpark voor ongeveer 6.500 huishoudens aan duurzame energie worden opgewekt.